SVOBODNO delovati s polno ODGOVORNOSTJO v danem trenutku. Primerno življenjski situaciji. Brezgrajno. Opolnomočeno. Zavestno. Budno.
Izbor storitev za vas

Mednarodni business development in Prodaja

Prodaja kot osnovna veščina in pogoj za stabilnost ter rast podjetja

Usposabljanja za poslovni svet

Usposabljanja za mala in srednja podjetja ter Start-Up podjetnike

Stres & Time management

Sprostite se v življenju in zaživite bolj kvalitetni vsakdan

Zakaj se pridružiti Aktivni skupini

Vstopi v varno skupino, kjer se preko aktivne udeležbe dosega Rast in Razvoj ter Odpravlja probleme

Osebno psihosocialno svetovanje

Pogovori “1 na 1” za dvig kvalitete življenja, osebno in poslovno

Indija kot “Indija Koromandija”?

Želite začeti poslovati z Indijo ali poslovnimi partnerji indijskih korenin?

Katero področje bi želeli Izboljšati?

Individualno

Ena na Ena! Individualni pristop oblikovan na vaše potrebe, želje in izzive. Lahko gre za osebno/življenjsko delo kot tudi za poslovno/karierno svetovanje. Posvetimo se vam v najvišji intenziteti, da dosežemo globino in dolgoročne rezultate.

Podjetja in druge organizacije

Podjetja in druge organizacije delujejo kot živa bitja. Vsi deležniki, tako notranji kot zunanji, imajo vpliv na podjetje/organizacijo. Vsaka organizacija se sooča z izzivi razvijajočega se bitja. Raste, zaposluje, želi dosegati prodajne cilje, želi delovati inovativno, se širiti na nove trge, stabilizirati svoje poslovanje itd.
Procesi, ki jih izvajamo, so holistični in usmerjeni na Človeka, ki je del ekosistema podjetja. To je edini način, da pride do spremembe, ki ima možnost dolgotrajnega obstoja v podjetju. Stalno zasledujemo cilj, ki nam je bistven – Dolgoročnost!

Vrste Aktivnih skupin

Ste že prišli do spoznanja, da v življenju potrebujete Ogledalo? Drugi zorni kot? Nekoga, s katerim lahko podelite svoje skrbi ali povprašate za nasvet, ideje? Aktivne skupine zaprtega tipa so namenjene posamezniku, da dobi Varno območje, kjer se lahko izraža, odpre in predeluje področja, ki se jih v vsakdanjem življenju nima časa lotiti ali nima varnega okolja za to.

Free-ABILITY: vrednota, ki povezuje v svobodi in delovanju

Svoboda (Freedom):

 • delovati po svojih znanjih in močeh
 • avtonomnost
 • fleksibilnost
 • sproščeni potenciali, da se izrazijo v vsej svoji polnosti
 • spontanost
 • sproščena in vesela narava
 • sposobnost delovanja brez blokad, zadržkov
 • brez meja
 • nekaj, kar je vredno živeti in vredno plačati ceno, da se do nje pride
 • odraslo spoštovanje svobode, tako pri sebi, kot pri drugih ljudeh

SVOBODA

Odgovornost (Responsibility):

 • odgovor – nositi; tisti, ki nosi odgovor ali tisti, ki ima v sebi odgovore.
 • respons – ability; tisti, ki ima sposobnost se primerno odzvati
 • da človek pride do odgovorov, mora biti svoboden, sproščen, neobremenjen
 • odgovori imajo v sebi povod po delovanju-nedelovanju, po akciji-reakciji in posledično tudi težo dejanja ter posledice
 • odraslo bitje se zaveda svoje odgovornosti in ima občutek, kaj to vse vsebuje (in ni veriga ali utež na nogi, kot se lahko zdi v začetnem razumevanju)

ODGOVORNOST

Free-ABILITY je vrednota, ki povezuje SVOBODO in ODGOVORNOST v medsebojno sodelovanje. Oseba s to vrednoto prinaša kvaliteto v vse svoje odnose in širšo skupnost. Za seboj pušča sledi, ki so vredne, da so se vtisnile.

Odrasla oseba ima v svoji Biti oboje: Svobodo in Odgovornost – (Free/dom + Respons/ibility = Free-ability).

 • Svobodno bitje deluje na način, da je svobodno in sprejema svobodo drugih. Odgovorno bitje deluje do sebe, do svojih bližnjih, do svojih dejanj in do širše okolice, z zavestjo delovanja in sprejemanja posledic.
 • Svoboda je ženski princip, ko se raziskuje, plava v oceanu, leti na nebu med idejami lastnih potencialov.
 • Odgovornost je moški princip, ki zahteva jasno in odločno delovanje, akcijo ter se zaveda posledic.
 • Združena predstavljata zlivanje dveh principov, ki osebi pomagata pri vsakodnevnih življenjskih in poklicnih odločitvah.

Free-ABILITY

Kdo smo

Poslovno in karierno svetovanje, mentoriranje&coaching

David Rakar, dipl. oec.

Začetek podjetništva izhaja iz 15 letnega sokreiranja družinskega podjetja – gostilna in hotel Rakar, od leta 1994 do 2009. V letih 2001 do 2009 je potekalo hkratno vzporedno poslovno sodelovanje z različnimi naročniki po Sloveniji na področju marketinga, prodaje, business developmenta, organizaciji dogodkov, izobraževanja, projektnega vodenja, pripravi razpisov, pridobivanja finančnih virov, vodenje ljudi, oblikovanju poslovnih modelov itd. večinoma po manjših podjetjih in organizacijah. Izrazita so bila leta 2007 do 2009, v vlogi direktorja prodaje in aktivnega svetovalca pri vzpostavljanju komunikacije z novimi generacijami potrošnikov preko oglasnega prostora v nišnih medijih na Slovenskem trgu – v svoji niši je bilo podjetje tržni vodja.

Od leta 2010 dalje, je bila pot kot poslovni svetovalec z velikim fokusom na mednarodnem poslovanju (z velikim poudarkom na Indiji in sodelovanju z njo), povezovanju različnih poslovnih subjektov v Sloveniji in globalno, pridobivanju razpisnih sredstev, pospeševanju prodaje, treningom zaposlenih, mentoriranju, oblikovanju poslovnih modelov, spremljanju delegacij na poslovnih poteh v tujino, investiranju v start-upe v Sloveniji in tujini itd.

Poslovno izobraževanje je bilo v Sloveniji dokončano na visokošolskem nivoju na GEA College – Visoki šoli za podjetništvo (danes Fakulteta za podjetništvo). Dodatna izobraževanja in certifikati pa so se pridobivali na JIBS – Jonkoping International Business School Jonkoping University Švedska, na Bogazici University Istanbul Turčija, na Cotrugli Business School Zagreb in Panta Rei izobraževanja Ljubljana.

Zadnja tri leta pa poteka izobraževanje in usposabljanje iz področja Psihoterapije, modalitete Transakcijska analiza pri dr.Zoranu Milivojević, s trenutno pridobljenim nazivom Specializant psihoterapije transakcijske analize.

Poslovna znanja in znanja iz psihoterapije se uspešno dopolnjujejo na področju Izvajanja izkustvenih delavnic, Mentoriranja mladih podjetnikov, Coachinga managerjem in Treninga posameznikov v njihovem osebnem ter kariernem življenju. Vse skupaj pa globinsko nadgrajujejo življenjske izkušnje iz različnih kulturoloških okolij. Celovitost je tista, ki šteje. Harmonija. In dolgoročnost v sedanjem trenutku.

Doprinos širši družbi se je izkazoval z aktivnim sodelovanjem v upravnem odboru InCo gibanja, kjer je bilo prvo poslanstvo širjenje Inovativnosti v širši prostor, kasneje pa Intuicijo, tako v poslovno kot vsakdanje življenje. Enako od leta 2011 je redni član omizja Rotary Club Grosuplje, kjer se spodbuja prijateljstvo med člani in aktiven doprinos širši okolici na kateri deluje.

Svet je majhen

Free-ABILITY ima energijo Svobode, širitve, sodelovanja, spoštovanja, delovanja in akcije ter Odgovornosti. Ni omejeno in prav tako mi nismo omejeni na sodelavce ali partnerje. Svet je majhen in rezultati so lahko hitro vidni po celem svetu. Skupaj drug drugemu omogočamo svobodo in priložnosti delovanja, sodelovanja…

Naše poslanstvo je delovati trenutku in lokaciji primerno. In z lastnim zgledom, širiti ozaveščenost in opolnomočiti širšo okolico našega bivanja, v Sloveniji in po svetu!

Odstirati meglo v neznanem, je samo eno dejanje čistine, svobode in odgovornosti sebi ter svetu. To je dejanje Poguma in Soočanja samega s seboj. Je dejanje, ki odstira nove svetove, nova spoznanja in prinaša radost v spoznanju zavesti.

Osebno in podjetniško svetovanje

dr. Boštjan Čampa

Po dogovoru vodim proces osebnega svetovanja oz. coaching, pri čemer črpam izkušnje tako iz dela v gospodarstvu, kjer sem od leta 1997 do leta 2017 sodeloval, v začetku, pri načrtovanju, razvoju in uvajanju informacijskih tehnologij, kasneje pa vodil razvojni tim, koordiniral in bil skrbnik tako tehničnih projektov kot IT strank, integrator s sistemom SAP, kasneje pa delo nadgradil z mehkimi znanji s pomočjo terapevtskih modelov. Posameznika, ki se odloči za tovrstno svetovanje, usmerjam tako na področju osebne rasti kot tudi poslovnega napredka (npr. pridobivanje kompetenc, psiholoških znanj, delo s strankami, vodenje sestankov, projektov, razvijanje osebne in poslovne vizije, raziskovanje in udejanjanje osebnih potencialov…).

Za podjetja, vodje timov kot tudi za terapevte, strokovne in podporne delavce v socialnem varstvu oz. za vse strokovnjake, katerih delo je povezano z intenzivnimi odnosi (vodenje različnih skupin, timov, organizacij ali izvajanje svetovanj, terapij, vodenja….), izvajam individualno ali skupinsko supervizijo in/ali mentoriranje.

Posebno področje je nudenje pogovora, svetovanja ali terapije prilagojeno za moške, ki nameravajo nadgraditi področje osebne ali poslovne rasti ali za tiste, ki doživljajo osebno ali krizo v partnerstvu, se soočajo s težavami pri obvladovanju težjih občutkov (boljše obvladovanje notranje stiske, občutkov depresivnosti ali nemira, težnje po agresiji) ali ki želijo polneje razviti ter udejanjiti svoje potenciale in vizijo. V ta namen sem s sovodjem oblikoval program skupine za moške, ki temelji na podobnih programih v tujini, ki bazirajo na usmerjanju in spremljanju s strani terapevta.

V preteklosti sem do sedaj imel možnost v različih vlogah sodelovati na projektih s podjetji ali organizacijami kot so: Modri Sistemi d.d., Žito d.d., Avtotehna VIS d.d., Pivovarna Laško, Murales d.o.o., Perutnina Ptuj d.d., Vzajemna d. d.,  Kamnik Schlenk d.o.o.,, Center ŠRCD Ljubljana, Inštitut FDI, ZDT.SI, Center Cene Štupar, Grammar Automotive d. d., Kozmetika Afrodita d.o.o.,…

Kontakt
Free-ABILITY

Freedom in Responsability

E: info@free-ability.com

T: +386 31 342 221

A: Pod hribom 55, Ljubljana