Usposabljanja za poslovni svet

Poslovni svet je po eni strani hitro razvijajoč, inovativen, tekmovalen – logičen. Po drugi strani pa je to znanost, ki vključuje Človečnost in dolgoročni način življenja. Modrost je PRAVA MERA – to je tisto, kar se išče pri individualni obravnavi. Da boste šli poslovno stopničko višje, a vendarle ohranili svojo kulturo in vrednote!

Če ste Start-Up podjetnik ali Malo podjetje ali Zaposlen, ki je na svojem kariernem križišču, potrebujete druge prijeme in drugačna znanja, kot srednje velika ali velika podjetja. Usposabljanja, ki se jih lotite, morajo biti fokusirana na vas, na vašo fazo, stanje in vam morajo prinesti maksimalne rezultate v čim krajšem času. Delimo isti fokus – Rezultat!

Veliki izzivi nastopijo, ko je potrebno v hitrost, profitabilnost, kratkoročno usmerjenost, vključiti tudi dolgoročno vizijo podjetja in lastnika podjetja. Podjetje ni samo denar, profit, temveč je veliko več od tega. So zaposleni, odnosi med vsemi deležniki v poslovnem okolju, so ustanovitelji in prihodnji zaposleni podjetja.

Področja v podjetju, ki jih obdelujemo:

 • Prodaja – postavitev sistema prodaje, širjenje baze kupcev, business development, vzpostavljanje partnerstev, prodajni proces, treningi prodaje, Dolgoročna strategija prodaje in odnosov
 • Poslovni model – v novih tržnih razmerah in stalno spreminjajočih se okoliščinah, je potrebno, da smo prilagodljivi. Skupaj prevetrimo vaš trenutni poslovni model, pogledamo verigo vrednosti in oblikujemo nov poslovni model, ki bo odgovarjal vam, vašemu podjetju in tržnim razmeram.
 • Kreativnost, Inovativnost, Vizionarstvo – elementi, ki so velikokrat še vedno premalo prisotni v slovenskih podjetjih in pri slovenskih podjetnikih. Očitno ima zgodovina svoj vpliv na lastnika podjetja in posledično na celo podjetje. Slovenija ni majhna, ampak Svet je majhen! Z današnjo globalizacijo, smo veliko bolje povezani z vsemi akterji na celem planetu. Sedaj je konkurenca po celem svetu in če želimo dolgoročno delovati podjetniško, moramo imeti kreativnost in inovativnost za našo vsakdanjost! Poleg je potrebno vizionarstvo, ki si upa pogledati svetu v oči in narediti vse potrebne korake za uresničitev Vizije! Mnogi rečejo Sky is the limit. Vendarle pa, there is no limit at all – vse je mogoče! In to so dokazali veliki mojstri v človeški zgodovini.
 • Kadrovanje – na osnovi stanja podjetja, se pogleda trenutne zaposlene in manjkajoče kompetence za nadaljnji razvoj podjetja. Asistiramo pri oblikovanju oglasov, kadrovanju, oceni kadrov. To so ljudje, ki bodo vaše podjetje dvignili ali okrepili za prihodnost. Na kadrovskem področju izvajamo tudi delavnice in usposabljanja, ki so namenjena dvigu doprinosa zaposlenih v podjetju
 • Performance Coach – Spremljanje in sodelovanje z zaposlenimi pri njihovem razvoju v smeri ciljev podjetja&organizacije. Preko psiho-socialnega dela in trenerskih prijemov, iz zaposlenih potegnemo njihovo pravo, iskreno naravo, ki bo lahko podpirala podjetje. Samo opolnomočen posameznik, ki ima zgrajeno stabilno svoje življenje, bo tudi v podjetju lahko maksimalno prispeval k stabilnemu podjetju. Vodimo redne mesečne ali tedenske pogovore s ključnimi zaposlenimi, opravljamo treninge z njimi in jih 1na1 pripravljamo na realne poslovne dogodke.
 • Izkustvene delavnice usmerjene v rezultate tako za podjetje kot posameznega udeleženca (vodenje ljudi, vpeljevanje sprememb v podjetje, kadrovanje, izbor kadrov, izgradnja prodaje in business developmenta, inovativnost in kreativnost itd.)
 • Performance Coaching za zaposlene: Mesečni pregledi, pogovori s ključnimi zaposlenimi, treningi z njimi, specializirana izobraževanja, delavnice
 • Intenzivni Vikend sobivanja, kjer se dva cela dneva deluje na planiranju, delavnicah, izobraževanju, treningih in pokrijemo vsa življenjska področja, od kariere do osebnega življenjskega stila (prehrana, šport, dihanje, spanje itd.)

Opis delovanja:

 • Vsako področje prvo pregledamo, analiziramo, da vidimo možnosti izboljšav, potenciale
 • Na osnovi našega pregleda, predlagamo procese in rešitve, ki jih nato skupaj implementiramo
 • Delujemo interaktivno na način, da pritegnemo udeležence (ali zaposlene ali partnerje) v sodelovanje
 • Aktivno vključujemo vse udeležence, da so-ustvarjajo proces in so del končnih rezultatov
 • Vsaka delavnica je prilagojena podjetju, branži, trenutnemu stanju okolja
 • Uporabljajo se novi pristopi in nove metodologije, ki so preizkušeno učinkovite

Stres & Time management

Sprostite se v življenju in zaživite bolj kvalitetni vsakdan

Indija kot “Indija Koromandija”?

Želite začeti poslovati z Indijo ali poslovnimi partnerji indijskih korenin?

Intenzivni vikend Spremembe

Sprememba življenja v enem Vikendu – za osebno življenje ali poslovno

Kontakt
Free-ABILITY

Freedom in Responsability

E: info@free-ability.com

T: +386 31 342 221

A: Pod hribom 55, Ljubljana