Vrste Aktivnih skupin

Vsaka skupina ima svoje specifike, ker odraža svoje člane in potrebe le-teh.

  • BUSINESS MIRROR; v aktivni skupini zaprtega tipa se vzpostavi varno okolje, kjer lahko posameznik izpostavi svoje poslovne izzive, osebnostno in karierno napreduje ter je aktiven v svoji prisotnosti. Globalno imajo korporacije poskrbljeno za prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi. V Sloveniji lahko preko takšne skupine vzpostavite gradnjo kompetenc, se razvijate, razrešujete svoje probleme s člani iz drugih branž, podjetij. Poskrbite, da se karierno razvijate in gradite na svoji viziji.
  • PODJETNIŠKI MIRROR; redna srečanja skupine zaprtega tipa, kjer so prisotni izključno podjetniki, ki si želijo varnega območja, kjer bodo delili svoje izzive, vprašanja ter bili so-kreatorji novih rezultatov pri drugih članih v skupini. Hkrati bodo znali ceniti poglede, mnenja drugih podjetnikov v svoji skupini, ki bodo iz drugih branž, drugačne velikosti podjetij itd. Raznolikost je tista, ki bogati skupino. Zaupanje, predaja in so-kreiranje pa je tisto, kar dovoljuje poglabljanje v lastne probleme ter razreševanje le-teh.

 

  • Moška kvaliteta v družbi; aktivna skupina samo za moške, starosti od 25 let dalje, kjer se razvija na vseh področjih moška kvaliteta in opolnomoči vsakega udeleženca skupine. Posameznik je so-kreator globine skupine kot lastne globine. V polju varnosti, se odkriva lastni potencial in vloga posameznika, v svojem življenju, partnerskem življenju, družini, službi in širši skupnosti.
  • Moška kvaliteta v nastajanju; aktivna skupina samo za mlajše moške, starosti 18 do 25 let, kjer se razvijajo osnovni moški koncepti, ki pomagajo posamezniku pri gradnji njegove osebnosti v šoli, prvih zaposlitvah, partnerstvu in širši družbi. Grajenje na osnovi gradnikov, ki dolgoročno prinesejo moškemu pozicijo kvalitetnega življenja.
Kontakt
Free-ABILITY

Freedom in Responsability

E: info@free-ability.com

T: +386 31 342 221

A: Pod hribom 55, Ljubljana