Podjetja in druge organizacije

Podjetja podpremo pri njihovem procesu Odraščanja ali prenosu Modrosti in Izkušenj na naslednje generacije. Odvisno je tudi od starosti podjetja, od elana, ki vlada trenutno v podjetju in od lastnikov. Vsako podjetje ima svojo fazo, v kateri se nahaja. Vsa podjetja pa imajo željo samorealizacije na dolgi rok in ponavadi predstavljajo vrednote lastnika.

 • Start-Up podjetje
 • Malo podjetje ali pa srednje veliko podjetje
 • Starejše podjetje, ki potrebuje prehod nasledstva ali prenovitev poslovnega modela
 • Organizacije, zavodi, društva, ki imajo izrazito svojstveno specifiko delovanja napram klasičnim podjetjem

Področja, pri katerih vas lahko podpremo:

 • Prodaja na vseh nivojih, segmentih
 • Business development, v Sloveniji in na globalnih trgih
 • Reputation Building Strategy v sodelovanju z Stakeholder Building Strategy
 • Inovativnost in kreativnost v podjetju
 • Poslovni model, ozaveščanje trenutnega in vzpostavitev željenega
 • Diagnostika po modelu 4.Ritmi poslovne evolucije
 • Kadrovanje in Odnosi med zaposlenimi
 • Osebni Performance Coaching za zaposlene
 • Vpeljevanje sprememb v podjetje
 • Družinski prenos vodenja na nove generacije in vpeljevanje novih družinskih članov
 • Akcijski načrti, letni plani
 • Projektni management, prevetritev in povezovanje oddelkov
 • Krizni management

Opis delovanja:

 • Uporabljamo izkustvene delavnice, ki pokrivajo celovito življenjsko filozofijo, da tako pritegnemo udeležence v sodelovanje
 • Aktivno vključujemo vse udeležence, da so-ustvarjajo proces in so-kreirajo končni rezultat
 • Uporabljajo se novi pristopi in nove metodologije, ki so preizkušeno učinkovite
Kontakt
Free-ABILITY

Freedom in Responsability

E: info@free-ability.com

T: +386 31 342 221

A: Pod hribom 55, Ljubljana